מ

ביטול כותרת X: הדמיה של התוצאות המדכאות והסכנות

מאז 1970 התוכנית הלאומית לתכנון משפחות של כותרת X הייתה התוכנית הפדרלית היחידה המוקדשת אך ורק לתכנון המשפחה ולטיפול רפואי נלווה. השירותים כוללים ציוד למניעת הריון ומידע על מניעת הריון, כמו גם בדיקות סרטן צוואר הרחם וסרטן השד, מחלות מין ובדיקת HIV וחינוך, ושירותי אבחון וייעוץ להריון.

מרבית המימון למרפאות לתכנון משפחות, כמו למשל הורות מתוכננת, מגיע מההחזר והמענקים הממשלתיים, כולל החזר מדיקאיד ומימון כותרת X.

לאחר מכן, בשנת הכספים 2011 הקונגרס הצביע להפחית את מימון הכותרת X במעל 18 מיליון דולר. בשנת 2018, קרנות הכותרת X הפדרליות המופצות ברחבי הארץ נמוכות ב -31 מיליון דולר מכפי שהן היו בשיאן בשנת 2010.מקור 1 , 2

באותה תקופה מאות מרפאות נסגרו ברחבי הארץ. אלה שנותרו משרתים 1.2 מיליון פחות אנשים מכפי שהיו לפני הקיצוץ. בסך הכל, מימון כותרת X הגיע ל- 23% פחות מכלל המשתמשים בפריסה ארצית בשנת 2016 לעומת 2010.

פחות אנשים מוגשים, בעוד שיותר זקוקים לשירותים

בינתיים, מחקרים הראו כי מספר הנשים הזקוקות לשירותי מניעה במימון ציבורי גדל מאז 2010.

מקור 1 , 2 , 3

בסך הכל, פירוש הדבר שאחוז הנשים הזקוקות לשירותי מניעה במימון ציבורי שקיבלו שירותים אלו ירד בחצי העשור האחרון.

בשנת 2010, כ- 25% מכלל 19 מיליון הנשים הזקוקות לשירותים אלה קיבלו אותן במרפאות הממומנות על ידי כותרת X. אך בשנת 2016 נתון זה ירד מתחת ל 20% בגלל ששימשו פחות משתמשי כותרת X ומגדילים את צורך בשירותים.

מדינות מסוימות הושפעו יותר מאחרות

בעוד שהמגמה הלאומית הראתה ירידה מהירה במספרם הכולל של משתמשי שירותי התכנון המשפחתי של כותר X, המגמות המדיניות מגוונות יותר. בחלק מהמדינות כמו נברסקה ראו כי מספר המשתמשים נותר יציב יחסית או עולה מעט. אולם במדינות אחרות ישנה ירידה דרמטית בקרב כלל המשתמשים.

מקור

מאז הקיצוץ בתקציב, כל המדינות מלבד 5 מצביעות על ירידה כוללת במספר משתמשי כותרת X. עשרים ושמונה מדינות הראו ירידה של יותר מ- 25% במספר האנשים המשרתים.

ארבע מדינות משרתות כיום פחות ממחצית המספרים ששירתו בשנת 2010, כפי שהמחיש הגרפיקה לעיל.

מקור

גורמים רבים משפיעים על שירותי תכנון המשפחה

מלבד מימון כותרת X, ישנם גורמים רבים נוספים המשפיעים על הצורך והזמינות של שירותי תכנון ציבורי ציבורי, כמו אמצעי מניעה ובדיקות בריאות של נשים, כמו חוקי בריאות המדינה ומימון אחר, כגון מענקים פרטיים.

לדוגמה, בשנת 2011 מחוקק טקסס הפחית את המימון למרפאות התכנון המשפחתי ב -66 אחוזים (מ- 111 מיליון דולר ל- 37.9 מיליון דולר). מימון זה הגיע לא רק ממימון כותרת X, אלא גם כותרת V (בריאות האם והילד), כותרת XX (שירותים חברתיים) ומענקי חסימות.

כתוצאה מכך, שמונים ושניים מרפאות נסגרו, כששליש מהם היו מקומות מתוכננים להורות. 'מתוך קרוב ל 218,000 נשים שקיבלו טיפול באמצעות מימון זה, 40% השיגו שירותים ממגוון ההורות המתוכננת וסוכנויות תכנון משפחתיות אחרות', על פי הדו'ח פרויקט הערכת מדיניות בטקסס .

מאז 2011 שילמו רבות מהנשים שממשיכות לקבל שירותים בשאר המרפאות עמלות קבועות גבוהות יותר (לעומת הזזה) והפחיתו את הגישה לצורות היעילות ביותר של מניעת הריון, כגון IUDs ושתלים.

כמו כן, מאז 2011 מספרים ושיעור מקרי המוות הקשורים להריון בטקסס כמעט הוכפל .

מימון הכפתור לחיתוך כותרת X נמשך

מאז 2011, הבית הצביע להכשיל לחלוטין את תוכנית כותרת X שש פעמים, ניסיון שתמיד מושמט בסנאט.

על פי ההורות המתוכננת הארגון אחראי על מתן מענה לצרכים של למעלה מ- 40% מכלל החולים ברחבי הארץ המסתמכים על שירותי כותרת X למרות שהם מהווים רק 13% מהמרפאות הממומנות על ידי אותם מענקים.

עשר מדינות ניסו לממן באופן פרטני את ההורות המתוכננת מרפאות בכך שסירבו להחזיר להם תשלומי Medicaid. הנשיא אובמה שלח לכל מדינה מכתב בו הוא מתריע בפני גורמים כי פעולה זו מנוגדת לחוק הפדרלי. בתי משפט ממלכתיים פסקו בעקביות נגד ההגבלה להחזרי מדיקאיד.

הטקטיקה האחרת של המדינות הייתה ניסיון לחסום את המרפאות מקבלות מימון של כותרת X. שוב, תחת ממשל אובמה, המחלקה האמריקאית לשירותי בריאות ושירותים אנושיים (HHS) הוציא כלל להבטיח שלא ניתן יהיה לחסום מקבלי כותרת X מקבלים מימון למתן שירותי הפלות. כלל זה מגן על מימון מרפאות ההורות המתוכננת, בקרב רבים אחרים.

כעת, תחת ממשל טראמפ, HHS שלחה הודעה אחרת למנהלי מדיטיקאי מדינה שיודיעו להם להתעלם ממכתבו של אובמה. אמנם לא שינה את החוק, על פי ווקס , המכתב שלח הודעה כי ממשל טראמפ 'יפרש ואכוף' את החוק באופן שונה.